Partner pro rozvoj Vašeho podnikání

Vítejte na stránkách HSBC Česká Republika pro korporátní klienty. Zde se můžete dozvědět jaké nabízíme produkty a služby, nalézt podněty pro další rozvoj Vašeho podnikání a inspirovat se příběhy našich klientů.

Kontaktujte nás

Na telefoním čísle: +420 225 024 555 Financial Services Compensation Scheme

Provozní kapitál

Provozní finance

Uvolněte si provozní kapitál a získejte přístup k finančním prostředkům, které jsou vázány v dodavatelském řetězci, a spravujte efektivněji příchozí a odchozí peněžní toky v celé organizaci.

Propojujeme zákazníky s příležitostmi

HSBC pomáhá podnikům prosperovat v ekonomice budoucnosti.

Klikněte zde

HSBC International Business Awards

Klikněte zde

Růst

Financování růstu

Vložte kapitál do svého dodavatelského řetězce, expandujte na nové trhy a zlepšete své stávající podmínky a systémy.

RMB: change more than your currency

Change the way you do business today. Our local and global connections are well suited for delivering a range of RMB solutions to support your business needs.

Získejte další informace

Globální bankovnictví a trhy

Získejte další informace

Global Connections

Financování zahraničního růstu

Vznikající trhy nabízejí skvělé příležitosti k exportu pro podniky, které chtějí expandovat, ale k zahraničnímu obchodování je vždy nutné přistupovat obezřetně

Platby

Provádějte a přijímejte platby

Zefektivněte tuzemské a zahraničních platby a inkasa a maximalizujte využití dostupných zůstatků. Můžete také efektivně řídit výdaje a konsolidovat tak výlohy společnosti.

Drastické škrty [úsporná opatření], které provázely záchranný program EU/MMF, srazily životní úroveň Řeků přibližně o 40 %.

EIU
Štěstí najdeš v Hollywoodu?

Global Connections

Podmínky, kdy je vyvíjen tlak, vedou k inovaci

Rekordní globální dluh nutí podniky hledat inovativní způsoby, jak definovat svou značku a hledat uplatnění na mezinárodních trzích

Investice

Spořte a investujte

Konsolidujte zůstatky pro rychlejší a snadnější přístup k penězům a využijte volné prostředky na účtech ke zvýšení likvidity a podpoře Vaší růstové strategie.

FATCA
Zákon o podávání informací o zahraničních účtech pro daňové účely

Získejte další informace

Řízení rizik

Podpora podnikání

Chraňte se před rizikem plynoucím ze špatné platební morálky protistrany a s důvěrou podnikejte po celém světě bez obav z potenciálních výkyvů v cash flow.

Riziko

Rizika, která dnes podniky musí řídit, jsou mimořádně různorodá, ale většina z nich spadá do čtyř hlavních oblastí: kontinuita podnikání, finanční, obchodní a personální.

Řízení obchodních rizik

Mezinárodní obchodní rizika a jak je zvládat

La Martina: globální značka, globální sport, globální bankovnictví

V srdci značky La Martina pulzuje touha propagovat pólo podporou akcí a turnajů na nejrůznějších místech světa, jako jsou Dubaj, Velká Británie či Singapur, a pomoci tak zlepšit kvalitu hry na národní i mezinárodní úrovni.

Opouštíte webové stránky HSBC CMB.

Vezměte prosím na vědomí, že právní ujednání externích stránek se bude lišit od podmínek používání a ochrany osobních údajů na našich webových stránkách. Následující stránka se otevře v novém okně nebo záložce prohlížeče a je pouze v agnlickém jazyce.

Opouštíte webové stránky HSBC CMB.

Vezměte prosím na vědomí, že právní ujednání externích stránek se bude lišit od podmínek používání a ochrany osobních údajů na našich webových stránkách. Následující stránka se otevře v novém okně nebo záložce prohlížeče.