29. července 2013, Global Connections

Financování zahraničního růstu

Přesun na nové trhy přináší firmám nová rizika, v neposlední řadě obavu, že nedostanou zaplaceno. Existuje však řada instrumentů, které jim umožní s důvěrou získávat nové zákazníky po celém světě.

Kontaktujte nás

Na telefoním čísle: +420 225 024 555 Financial Services Compensation Scheme

Mnoha britským společnostem otevírá expanze na zahraniční trhy nejlepší cestu k růstu jak pro ně, tak pro ekonomiku jako takovou.

Proto vláda vyhlásila Národní výzvu, jejímž cílem je zvýšit do roku 2020 počet britských společností, které exportují, z jedné pětiny na jednu čtvrtinu, a zdvojnásobit objem exportu na 1 bilión liber.

Podle ministra obchodu Greena by nárůst počtu společností, které exportují, zhruba o čtvrtinu přinesl do britské ekonomiky asi 36 miliard liber.

S tím, jak se rovnováha globální ekonomické síly stále více posunuje směrem k zemím BRICS a jiným nově vznikajícím trhům, přesouvají se právě tam i nové příležitosti růstu, a britské společnosti musí rozvinout strategie, jak tohoto posunu úspěšně využít.

Ovšem vyvážet kamkoli do zahraničí přináší rizika, která je nutné řešit o to naléhavěji, jedná-li se o vývoz na rychle rostoucí trhy.

Dostat zaplaceno může být složité i za těch nejpříznivějších okolností, ale zajistit včasnou platbu od zákazníka na druhém konci světa, vzdáleném několik časových pásem, je pro firmy, které chtějí rozšířit své mezinárodní obzory, klíčovou výzvou.

Obava firem, že nedostanou zaplaceno, může vytvořit překážku růstu zejména na vznikajících trzích.  Zmírněním těchto rizik společnosti získají důvěru k oslovování nových zákazníků a vstupu na vzrušující nové trhy.

V závislosti na obchodních podmínkách potenciálních zákazníků a tlaku na cash flow mohou společnosti využívat řadu instrumentů, které jim pomohou zajistit včasné platby a konzistentní cash flow.

Sledování cash flow

Výrobce hi-fi reproduktorů Monitor Audio má zákazníky v 75 zemích, je tedy skutečně globální firmou.

Tato společnost se sídlem v Essexu, která byla založena před 40 lety, považuje za své hlavní trhy Velkou Británii, USA a Rusko, ale má distributory i v tak rozdílných destinacích, jako je Indonésie nebo Uruguay.

Globální přítomnost pomohla společnosti k výraznému růstu - od roku 2009 o 5,75 miliónů liber (30 %). Vývoz tvoří až 73 % celkového objemu prodeje.

Ovšem se zákazníky rozptýlenými po celém světě je společnost vystavena většímu riziku, že za své zboží nedostane zaplaceno.

„Jako v každém mezinárodním obchodu pro nás existují rizika, ale důležité je co nejefektivněji je zmírňovat,“ vysvětluje finanční ředitel Philip Evans.

„Například prostřednictvím HSBC máme plně pojištěné největší účty v Rusku a USA. Takže kdyby náš zákazník v některé z těchto zemí nebyl schopen zaplatit, dostali bychom zpět 90 % našich peněz. To nám dodává potřebnou jistotu, zejména když v těchto zemích míváme splatné faktury v objemu až 1,5 miliónu dolarů.“

Ovšem hlavní starostí každodenního podnikání společnosti Monitor Audio není řešit katastrofické scénáře, ale zajišťovat stálý cash flow, což se děje formou fakturového financování a stálou komunikací se zákazníky.

„Ačkoliv vyvážíme do 75 zemí, ve skutečnosti teď máme pouhých 70 zákazníků, takže s nimi můžeme pravidelně komunikovat a jednat na základě individuálního přístupu,“ říká pan Evans.

Dobré vztahy se zákazníky a instrument pro fakturové financování poskytují Evansovi potřebnou důvěru, že společnost bude mít zajištěný hladký cash flow.

„Jednou týdně nahlásíme všechny naše faktury do systému a o den později máme 85 % z fakturovaných částek k dispozici. Následující den zkontroluji platby a den poté je zaplatím,“ vysvětluje.

„Díky tomu můžeme fungovat v plynulém týdenním cyklu a udržovat konzistentní cash flow.“

Exportní fakturové financování

„Když firmy obchodují se zákazníky na otevřený účet, potřebují jistotu, že dostanou zaplaceno řádně a včas,“ říká Anne-Marie Astonová z HSBC Invoice Finance.

Na některých zahraničních trzích se však splatnost pohybuje v rozmezí 60–120 dnů, což firmám může činit vážné problémy s cash flow.  Prostřednictvím nástroje HSBC na financování exportních faktur mohou společnosti získat až 90 % hodnoty faktur následující den. Díky tomu mohou nabízet obchodování na otevřeném účtu a konkurovat místním dodavatelům.

„Harmonogram exportních plateb bývá mnohem delší.  My klientům můžeme poskytnout cash flow tím, že jim umožníme obchodovat se zákazníky za podmínek, které jsou běžné v dotyčné zemi,“ vysvětluje paní Astonová.

Prostřednictvím zajištění úvěrového rizika se firmy také mohou chránit před rizikem pozdních plateb nebo špatných úvěrů a vstupovat na nové trhy s důvěrou, protože mají důkladně prověřenou bonitu potenciálního zákazníka.

„Firmy, které vyvážejí, mají pochopitelně tendenci držet se trhů, kde to znají, jako jsou USA a Evropa.  Bojí se vstoupit na neznámé vznikající trhy, ale právě zde dojde v budoucnu k růstu,“ říká Astonová.

„My jim v přechodu na nové trhy můžeme pomoct. Prostřednictvím řady služeb nabízíme potřebnou jistotu a bezpečný cash flow.“

Dokumentární akreditivy

„Zhruba 80 % světového obchodu se provádí na otevřený účet. Toto pravidlo rozhodně platí pro britské podniky obchodující s Evropou a USA,“ vysvětluje John Dial z HSBC Trade and Receivables Finance Europe.

„Ovšem s ekonomickou nejistotou přichází zase ke slovu dokumentární akreditiv.“

Tak je tomu i v případě britských společností, které se obracejí na nové trhy na Středním Východě, v Latinské Americe a Asii. Velká vzdálenost a neprověření noví zákazníci či dodavatelé jsou důvodem, proč stále větší počet firem sahá po tomto instrumentu.

Dokumentární akreditiv je závazek banky jménem kupujícího, že zaplatí za zboží nebo služby, pokud prodávající předloží dokumenty, které splňují podmínky akreditivu.

„Dokumentární akreditivy poskytují jistotu importérovi i exportérovi, protože platební riziko se přenáší z odběratele na banku,“ vysvětluje pan Dial.  „Dodavatel tak má jistotu, že dostane zaplaceno, a záleží jen na něm, kdy to bude.“

V neustále se prodlužujících obchodních koridorech má taková jistota velkou hodnotu a protože se všechny dokumentární akreditivy zpracovávají v souladu s kodexem správné praxe Mezinárodní obchodní komory, je zaručen stejný postup, ať obchodujete kdekoli.

„Dokumentární akreditivy jsou vyzkoušené a prověřené způsoby placení v mezinárodním obchodu,“ říká pan Dial.

„Společnosti by je však při převzetí měly důkladně pročíst, aby objevily případné podmínky nebo lhůty, které jsou pro ně nepřijatelné, a mohly požádat o změnu akreditivu. Je také nesmírně důležité, aby veškerá předložená dokumentace byla správná a úplná, jinak firma nemá jistotu, že dostane zaplaceno.“

Pojištění obchodního úvěru

Jedním ze způsobů jak zmírnit riziko neplacení je využít pojištění obchodního úvěru.

Získávání zákazníků na nových trzích s sebou pochopitelně nese určitou nejistotu, ale pojistka poskytuje ochranu, když zákazník nezaplatí z důvodu platební neschopnosti, dlouhodobého nesplácení nebo politických rizik, jako jsou problémy s měnou, nepokoje v zemi nebo vyvlastnění.

„Ani nejpřísnější kontrolou se nedá zabránit nejrůznějším obtížím, které mohou odběratele postihnout - od finančních problémů, soudních sporů nebo neuvedení produktu na trh až po potíže s inkasem peněz od koncových zákazníků, kteří mohou být o několik stupňů v dodavatelském řetězci níže a nachází se v zahraničí,“ říká Michael Watson, ředitel obchodního pojištění a investic v HSBC. „Proto je tu úvěrové pojištění.“

Úvěrové pojištění je páka, kterou britské firmy mohou použít na nové zákazníky na nových trzích, kde je nedostatek informací, neexistuje historie transakcí s odběratelem nebo panuje nejistá politická situace.

„Pojištění obchodního úvěru pomáhá snížit rizika mezinárodního obchodu a umožňuje firmám expandovat na mezinárodní trhy s větší důvěrou,” pokračuje pan Watson.

S pojištěním obchodního úvěru mohou firmy také zahraničním zákazníkům nabízet lepší splatnost a podmínky a získat tím výhodu nad konkurencí z řad místních dodavatelů. Pokud je odběratel pojištěný, může mu firma pružněji nastavit devizové podmínky a splatnost, aby získala zakázku.

Více se o službách HSBC pro mezinárodní obchod dozvíte zde

Opouštíte webové stránky HSBC CMB.

Vezměte prosím na vědomí, že právní ujednání externích stránek se bude lišit od podmínek používání a ochrany osobních údajů na našich webových stránkách. Následující stránka se otevře v novém okně nebo záložce prohlížeče a je pouze v agnlickém jazyce.

Opouštíte webové stránky HSBC CMB.

Vezměte prosíme na vědomí, že právní ujednání externích stránek se bude lišit od podmínek používání a ochrany osobních údajů na našich webových stránkách. Následující stránka se otevře v novém okně nebo záložce prohlížeče.