3. listopadu 2014

Riziko

Rizika, která dnes podniky musí řídit, jsou mimořádně různorodá, ale většina z nich spadá do čtyř hlavních oblastí: kontinuita podnikání, finanční, obchodní a personální.

Kontaktujte nás

Na telefoním čísle: +420 225 024 555 Financial Services Compensation Scheme

Podniky všech velikostí čelí každý den nejrůznějším rizikům. Některá jsou triviální, jiná však mohou vést až ke krachu firmy. Klíčovou dovedností je tedy najít způsob, jak tato kritická rizika zvládat. Ovšem jak vysvětluje Mark Hussain, globální ředitel komerčního pojištění a investice v HSBC, není možné eliminovat všechna rizika. Je proto třeba vymyslet strategii, která je snižuje na úroveň přijatelnou pro danou firmu.

Rizika, která dnes podniky musí řídit, jsou mimořádně různorodá, ale většina z nich spadá do čtyř hlavních oblastí: kontinuita podnikání, finanční, obchodní a personální.


Riziko ohrožení kontinuity podnikání

Kontinuita podnikání znamená řídit firmu tak, aby nedocházelo k narušení jejího chodu. Když se pak přihodí nějaká pohroma, podnik může dále fungovat a riziko přerušení činnosti je minimální. K tomu je nutné vytvořit proveditelný plán kontinuity podnikání, podepřený vhodným pojištěním. Ovšem jakékoli pojištění musí pokrývat více než jenom hmotnou škodu v důsledku pohromy. Pouhé pojištění budov a zásob k zajištění přežití firmy nestačí. Součástí úspěšného plánu kontinuity podnikání musí být i pojištění výpadku v podnikání, jako je ztráta výroby a tržeb.

Mnohé podniky čelí specifičtějším rizikům, která je mohou kriticky ohrozit. V některých výrobních firmách může být pro zachování životaschopnosti podniku nezbytná jen konkrétní část továrny nebo strojního zařízení. Pokud se rozbije nebo poškodí, může být přerušena veškerá výroba. Příčinou takového výpadku nemusí být ani přírodní pohroma, stačí jen provozní chyba, ale ať tak či tak, je nutné zvolit nějakou formu vhodného pojištění.

Výrobní firmy se také musí chránit proti potenciálním nákladům a výpadkům v rámci odpovědnosti za škody. Jediný velký případ odpovědnosti za škodu může vést k zavření podniku stejně snadno jako velký požár nebo povodeň.

Efektivní plánování kontinuity podnikání také musí pokrývat rizika spojená s důležitými zaměstnanci. Vážná nemoc nebo úmrtí klíčového zaměstnance s životně důležitými dovednostmi nebo vztahy s klienty může mít na podnik zásadní dopad. Ostatní zaměstnanci totiž nemusí být schopni výpadek pokrýt, a pokud se okamžitě nenajde vhodný náhradník, může podnik rychle přijít o důvěru zákazníků.


Finanční riziko

Ztráta klíčového zaměstnance nespadá jen do rizika kontinuity podnikání, je také důležitým aspektem finančního rizika. Na té nejnižší úrovni musí být ztráta klíčové osoby pokryta tak, aby firma měla dostatečné finanční prostředky na udržení každodenního provozu a na nábor nového pracovníka.

To však automaticky nezahrnuje pokrytí všech splatných půjček, které podnik může mít. V už tak stresující situaci, která se pravděpodobně odrazí na příjmech, se ostatní zaměstnanci nechtějí zabývat ještě i splátkami úvěrů. S tím souvisí problematika hladkého a úspěšného zajištění návaznosti podnikání.


Obchodní riziko

Malé a střední podniky jsou nyní mnohem aktivnější v mezinárodním obchodu než dříve. Kromě všeobecnějších příležitostí mezinárodního obchodu byl významným impulsem k internacionalizaci dopad ekonomické krize, která začala v roce 2008, na mnohé západní trhy. Podniky na těchto trzích si uvědomily, že jejich slabé domácí ekonomiky neposkytují dostatek příležitostí k růstu, a tak začaly hledat na mezinárodní scéně (zvláště na nových trzích).

Odvrácenou stranou tohoto hledání růstu je obchodní riziko. Podniky totiž musí obchodovat se zákazníky na vzdálených místech, kde neznají občanské právo a obchodní praxi. Za takových okolností může být jednání se zákazníky, kteří platí se zpožděním nebo nepravidelně, mimořádně náročné. Stačí jeden větší mezinárodní úvěrový incident, a životaschopnost firmy je ohrožena.

Kromě finančních rizik existují při mezinárodním obchodování také rizika spojená s dodávkami zboží na velké vzdálenosti. Domácí dodávka na místo vzdálené stovky kilometrů je jedna věc, ale mezinárodní dodávka, kdy je zboží nutné přepravit na vzdálenost tisíců kilometrů, to je úplně něco jiného. Ztráta nebo poškození zboží na moři se nepromítne jen do okamžité ztráty finanční, ale má i významné rizikové důsledky pro vztahy se zákazníkem a dobrou pověst firmy.


Personální riziko

Kromě dopadu úmrtí nebo vážné nemoci klíčového zaměstnance, který už jsme zmínili výše, existují i rizika spojená s odchodem zaměstnance do jiné firmy. V nejhorším případě může odejít k přímému konkurentovi, ale finanční dopad může být značný, i když tomu tak není. Odcházející zaměstnanec nejspíš nebude tolik výkonný, zatímco si bude hledat nové zaměstnání, dále vzniknou náklady spojené s dočasným řešením situace po jeho odchodu, a jakýkoli náhradník také nebude plně produktivní, dokud se nezaškolí na nové pozici. K tomu si připočítejme náklady na nábor nového zaměstnance. V praxi většinou platí, že odchod klíčového zaměstnance stojí podnik jedno- až dvojnásobek jeho platu. [1]

Pak jsou zde sociální náklady na odcházejícího klíčového zaměstnance. Zaměstnanec tohoto významu si ve firmě pravděpodobně vybudoval důležité sítě spolupracovníků, které usnadňují efektivní chod firmy, zejména mezi odděleními. Pokud měl zaměstnanec v popisu práce kontakt se zákazníky, je zde také riziko, že budou postiženy vztahy se zákazníky a tržby - zvláště když zaměstnanec odejde ke konkurenci.


Závěr: řešení

Dobrá zpráva je, že rizika v mnoha těchto oblastech lze omezit různými formami pojištění. V případě kontinuity podnikání se různé typy rizik dají pojistit individuálně, ale pro některé podniky je výhodnější balíček obchodního pojištění, který pokrývá všechna známá rizika. Pro zmírnění finančních rizik je možné sjednat klíčovým zaměstnancům životní pojistku a pojistku pro případ závažného onemocnění, půjčky lze zase pojistit v rámci řešení na ochranu úvěrů. Také obchodní rizika je možné snížit množstvím řešení, například pojištěním obchodního úvěru, rizika pro náklad je vhodné krýt pojistkou námořního nákladu. Poskytnutí konkurenčního balíčku zaměstnaneckých výhod, který zahrnuje například zdravotní pojištění, důchodový program a skupinové životní pojištění, může podniku pomoci udržet si klíčové zaměstnance.

Ovšem i když je krytí pojistkou potenciální cestou z problémů, je to vhodné řešení jen tehdy, pokud je v souladu s individuálními prioritami a potřebami firmy. Řešení pojištění, které je pro jeden podnik ideální, může být pro jiný naprosto nevhodné. Proto je před uzavřením pojistky zásadně důležité důkladně zkoumat finanční toky firmy, její činnosti a dlouhodobé cíle, aby navržené řešení bylo dokonale na míru jejím potřebám.

 

[1] "Investing in People: Financial Impact of Human Resource Initiatives", Cascio and Boudreau, 2008

Přečtěte si více

Řízení obchodních rizik

Opouštíte webové stránky HSBC CMB.

Vezměte prosím na vědomí, že právní ujednání externích stránek se bude lišit od podmínek používání a ochrany osobních údajů na našich webových stránkách. Následující stránka se otevře v novém okně nebo záložce prohlížeče a je pouze v agnlickém jazyce.

Opouštíte webové stránky HSBC CMB.

Vezměte prosím na vědomí, že právní ujednání externích stránek se bude lišit od podmínek používání a ochrany osobních údajů na našich webových stránkách. Následující stránka se otevře v novém okně nebo záložce prohlížeče.