Oznámení pro klienty

Kontaktujte nás

Na telefoním čísle: +420 225 024 555 Financial Services Compensation Scheme

Oznámení o platebním styku

Oznámení je platné od 1. 1. 2016 pro korporátní klienty HSBC Bank plc – pobočka Praha v České republice.

S platností od 1. ledna 2016 bude z bezpečnostních důvodů všem klientům používajícím HSBCnet, kterým je umožněno samostatné řízení transakcí, nastaven souhrnný denní limit. Limit se vztahuje na veškeré platby bez ohledu na počet osob podílejících se na jejich přípravě a schválení. Pro stávající klienty bude výše limitu stanovena na základě jejich aktuální transakční aktivity, nejvýše však 12 milionů Kč nebo ekvivalentní částka v jiné měně.

Toto Oznámení je nedílnou součástí Obchodních podmínek pro běžné účty právnických osob (Podmínky).

Pojmy zde použité avšak nedefinované mají stejný význam jako v Podmínkách.

Změna standardní lhůty pro zpracování domácích odchozích plateb

S platností od 1.8.2014 se mění standardní lhůty pro zpracování domácích odchozích plateb následujícím způsobem:

Domácí platba – elektronická (D+0) i manuální (D+1) – cut off time se posouvá z 10:30 na 11:30 (SEČ).
Domácí platba expresní – elektronická (D+0) i manuální (D+0) - cut off time se posouvá 10: 30 na 11:30 (SEČ).

Kompletní přehled standardních lhůt pro zpracování plateb je uveřejněn na adrese www.hsbc.cz v sekci Ke stažení.

Toto Oznámení je nedílnou součástí Obchodních podmínek pro běžné účty právnických osob (Podmínky).

Pojmy zde použité avšak nedefinované mají stejný význam jako v Podmínkách.

Oznámení – noví finanční regulátoři Velké Británie

„S účinností od 1.4.2013 došlo ke změně struktury finančního regulátora Velké Británie. „Financial Services Authority“ (FSA) byl nahrazen dvěma regulačními orgány, a to „Financial Conduct Authority“ (FCA) a „Prudential Regulation Authority“ (PRA).

Regulace a dohled nad HSBC Bank plc byla do 1.4.2013 vykonávána prostřednictvím FSA a od 1.4.2013 je vykonávána prostřednictvím FCA a PRA.

Veškeré odkazy na FSA budou od 1.4.2013 vykládány jako odkazy na FCA, PRA nebo na oba orgány dle souvislosti.“

Oznámení o změně úrokových sazeb (p.a.) na běžných a spořicích účtech s platností od 01.03.2010

Oznámení HSBC Bank plc - pobočka Praha, ze dne 28.12.2009, kterým se mění úrokové sazby pro Běžné účty s platností od 01.03.2010: EUR 0,0 % pro všechny objemy; GBP 0,0 % pro všechny objemy; CZK 0,0% pro všechny objemy; USD 0,0 % pro všechny objemy.

Oznámení HSBC Bank plc - pobočka Praha, ze dne 28.12.2009, kterým se mění úrokové sazby pro Spořicí účty s platností od 01.03.2010: EUR 0,0 % pro všechny objemy; GBP 0,0 % pro všechny objemy; CZK 0,0% pro všechny objemy; USD 0,0 % pro všechny objemy.

Opouštíte webové stránky HSBC CMB.

Vezměte prosím na vědomí, že právní ujednání externích stránek se bude lišit od podmínek používání a ochrany osobních údajů na našich webových stránkách. Následující stránka se otevře v novém okně nebo záložce prohlížeče a je pouze v agnlickém jazyce.

Opouštíte webové stránky HSBC CMB.

Vezměte prosím na vědomí, že právní ujednání externích stránek se bude lišit od podmínek používání a ochrany osobních údajů na našich webových stránkách. Následující stránka se otevře v novém okně nebo záložce prohlížeče.