Oznámení pro klienty

Kontaktujte nás

Na telefoním čísle: +420 225 024 555 Financial Services Compensation Scheme

Oznámení o platebním styku

Oznámení je platné od 1. 4. 2017 pro korporátní klienty HSBC Bank plc – pobočka Praha v České republice.

S platností od 1. dubna 2017 bude z bezpečnostních důvodů rozšířena procedura identifikace klienta v případě telefonické komunikace nebo komunikace prostřednictvím Klientského servisu o další doplňující otázky.

Toto Oznámení je nedílnou součástí Obchodních podmínek pro běžné účty právnických osob (Podmínky). Pojmy zde použité avšak nedefinované mají stejný význam jako v Podmínkách.

Změna standardní lhůty pro zpracování domácích odchozích plateb

S platností od 1.8.2014 se mění standardní lhůty pro zpracování domácích odchozích plateb následujícím způsobem:

Domácí platba – elektronická (D+0) i manuální (D+1) – cut off time se posouvá z 10:30 na 11:30 (SEČ).
Domácí platba expresní – elektronická (D+0) i manuální (D+0) - cut off time se posouvá 10: 30 na 11:30 (SEČ).

Kompletní přehled standardních lhůt pro zpracování plateb je uveřejněn na adrese www.hsbc.cz v sekci Ke stažení.

Toto Oznámení je nedílnou součástí Obchodních podmínek pro běžné účty právnických osob (Podmínky).

Pojmy zde použité avšak nedefinované mají stejný význam jako v Podmínkách.

Oznámení – noví finanční regulátoři Velké Británie

„S účinností od 1.4.2013 došlo ke změně struktury finančního regulátora Velké Británie. „Financial Services Authority“ (FSA) byl nahrazen dvěma regulačními orgány, a to „Financial Conduct Authority“ (FCA) a „Prudential Regulation Authority“ (PRA).

Regulace a dohled nad HSBC Bank plc byla do 1.4.2013 vykonávána prostřednictvím FSA a od 1.4.2013 je vykonávána prostřednictvím FCA a PRA.

Veškeré odkazy na FSA budou od 1.4.2013 vykládány jako odkazy na FCA, PRA nebo na oba orgány dle souvislosti.“

Oznámení o změně úrokových sazeb (p.a.) na běžných a spořicích účtech s platností od 01.03.2010

Oznámení HSBC Bank plc - pobočka Praha, ze dne 28.12.2009, kterým se mění úrokové sazby pro Běžné účty s platností od 01.03.2010: EUR 0,0 % pro všechny objemy; GBP 0,0 % pro všechny objemy; CZK 0,0% pro všechny objemy; USD 0,0 % pro všechny objemy.

Oznámení HSBC Bank plc - pobočka Praha, ze dne 28.12.2009, kterým se mění úrokové sazby pro Spořicí účty s platností od 01.03.2010: EUR 0,0 % pro všechny objemy; GBP 0,0 % pro všechny objemy; CZK 0,0% pro všechny objemy; USD 0,0 % pro všechny objemy.

Opouštíte webové stránky HSBC CMB.

Vezměte prosím na vědomí, že právní ujednání externích stránek se bude lišit od podmínek používání a ochrany osobních údajů na našich webových stránkách. Následující stránka se otevře v novém okně nebo záložce prohlížeče a je pouze v agnlickém jazyce.

Opouštíte webové stránky HSBC CMB.

Vezměte prosíme na vědomí, že právní ujednání externích stránek se bude lišit od podmínek používání a ochrany osobních údajů na našich webových stránkách. Následující stránka se otevře v novém okně nebo záložce prohlížeče.