Prohlášení o ochraně osobních údajů

Kontaktujte nás

Na telefoním čísle: +420 225 024 555 Financial Services Compensation Scheme

Abychom zachovali důvěrnost všech informací, které nám poskytujete, přijali jsme tyto zásady ochrany osobních údajů:

1. Shromažďujeme pouze informace, o kterých jsme přesvědčení, že jsou důležité a nutné pro pochopení Vašich finančních potřeb a k provádění našeho podnikání.

2. Vaše informace využíváme k tomu, abychom Vám poskytovali lepší zákaznické služby a produkty.

3. Vaše informace můžeme v rozsahu vymezeném zákonem předávat ostatním společnostem nebo agentům skupiny HSBC .

4. Vaše informace nesdělíme žádné externí organizaci, pokud nemáme Váš souhlas nebo to nevyžaduje zákon či jsme Vás neinformovali předem.

5. Občas můžeme být požádáni správními či soudními orgány či našimi regulačními úřady o sdělení Vašich informací, Vaše údaje ovšem sdělíme pouze se řádným zmocněním.

6. Naším cílem je mít Vaše informace v aktualizované podobě.

7. Udržujeme přísně zabezpečené systémy vytvořené tak, aby chránily před neoprávněným přístupem k Vašim informacím ze strany kohokoli, včetně našich zaměstnanců.

8. Všechny společnosti v rámci skupiny, všichni naši zaměstnanci a všechny třetí strany, kterým je umožněn přístup k Vašim informacím, musí dodržovat pravidla pro ochranu osobních údajů.

Dodržováním těchto zásad, ke kterým jsme se v HSBC zavázali, zajistíme, že nezklameme důvěru, kterou jste do nás vložili.

Opouštíte webové stránky HSBC CMB.

Vezměte prosím na vědomí, že právní ujednání externích stránek se bude lišit od podmínek používání a ochrany osobních údajů na našich webových stránkách. Následující stránka se otevře v novém okně nebo záložce prohlížeče a je pouze v agnlickém jazyce.

Opouštíte webové stránky HSBC CMB.

Vezměte prosíme na vědomí, že právní ujednání externích stránek se bude lišit od podmínek používání a ochrany osobních údajů na našich webových stránkách. Následující stránka se otevře v novém okně nebo záložce prohlížeče.