Platby

Získejte větší kontrolu nad příchozími a odchozími peněžními toky. Pro udržení zdravého finančního toku je nezbytné získat peníze co nejdříve a hospodařit s nimi co nejdéle. Proto se HSBC zaměřuje na zefektivnění tuzemských a zahraničních plateb a inkas a nabízí komplexní služby v oblasti globálních výplat a pohledávek. Lepší efektivita a větší přehled umožňují vytvářet přesnější prognózy a lépe plánovat do budoucna - což Vám pomůže snížit celkové náklady na podnikání a potenciálně posílit vztahy s dodavateli a zákazníky. Naše flexibilní řešení pro řízení likvidity kromě toho hladce naváže na Vaše stávající procesy, abyste mohli dostupné finanční prostředky optimálně využívat.

Kontaktujte nás

Na telefoním čísle: +420 225 024 555

Domácí a zahraniční platby

Optimalizujte oběh provozního kapitálu a účinněji provádějte transakce v místní i cizí měně prostřednictvím řešení HSBC pro platby a účty.

Zahraniční platby

Použijte naše řešení pro globální závazky a zjednodušte provozní procesy rychlejším a snadnějším zadáváním tuzemských a mezinárodních plateb papírovou formou i elektronicky.

Globální pohledávky

Zlepšete způsob, jakým spravujete provozní kapitál, a získejte lepší přehled o stavu Vašich pohledávek. Naše ucelená řada řešení se opírá o naše celosvětové zkušenosti a dokonalou znalost místních podmínek.

Likvidita, závazky a investice

Zefektivněte své podnikání řízením hotovosti na portfoliovém základě na více než 50 trzích po celém světě. Naše řešení pro globální likviditu Vám poskytne řadu metod pro samofinancování, vklady a investování.

Štěstí najdeš v Hollywoodu?

Realitní magnáti upírají pohled k Los Angeles, protože prodeje bytů v Číně ztrácejí lesk

S tím, jak přichází více objednávek a váš podnikatelský vztah roste, zvyšují se příležitosti, ale současně se rovněž zvyšuje riziko, kterému je váš podnik vystaven.

HSBC
Provádění a přijímání mezinárodních plateb

Global Connections

Financování zahraničního růstu

Vznikající trhy nabízejí skvělé příležitosti k exportu pro podniky, které chtějí expandovat, ale k zahraničnímu obchodování je vždy nutné přistupovat obezřetně

Opouštíte webové stránky HSBC CMB.

Berte prosím na vědomí, že právní ujednání externích stránek se bude lišit od podmínek používání a ochrany osobních údajů na našich webových stránkách. Následující stránka se otevře v novém okně nebo záložce prohlížeče a je pouze v anglickém jazyce.

Opouštíte webové stránky HSBC CMB.

Vezměte prosíme na vědomí, že právní ujednání externích stránek se bude lišit od podmínek používání a ochrany osobních údajů na našich webových stránkách. Následující stránka se otevře v novém okně nebo záložce prohlížeče.