Průvodce zeměmiArgentina

Od Global Connections

Argentina je šestým největším příjemcem přímých zahraničních investic (PZI) v Jižní Americe. V roce 2014 zde dosáhl příliv PZI 6,6 miliard USD.

Ve zprávě Světové banky Doing Business 2016 se Argentina umístila na 121. místě a pohoršila si tak o čtyři pozice oproti předchozímu roku, kdy obsadila 117. příčku. Nejlepšího hodnocení Argentina dosáhla v kategoriích Prosazování smluv a Ochrana menšinových akcionářů, ve kterých se umístila na 38. a 49. místě na světě, v uvedeném pořadí. Nejhůře si vedla v kategoriích Udělování stavebních povolení a Placení daní, kde zaujala 173. a 170. místo na světě.

Nejdůležitější informace k zahájení podnikání v Argentině:

 • K zahájení podnikání v Argentině je potřeba provést 14 administrativních úkonů, což trvá přibližně 25 dnů. Tento proces je podrobně popsán v sekci Podnikání v
 • Poplatek za vyřízení trvalého pracovního víza činí 200 USD. Pracovně-právní předpisy jsou podrobně popsány v sekci Práce
 • Vyřízení žádosti a získání konečného povolení stavby trvá přibližně 173 dní, přičemž poplatky činí 3.923 ARS.
 • Veřejné společnosti musí vést účetnictví a zpracovávat své účetní výkazy v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (MSÚV). Soukromé společnosti mohou dobrovolně přijmout MSÚV v plném rozsahu nebo MSÚV pro malé a střední podniky či místní účetní standardy. Další podrobnosti naleznete v sekci Audit
 • Od firem, které se chtějí registrovat své cenné papíry na burze Buenos Aires Stock Exchange, není vyžadována žádná minimální historie obchodování ani provozní kapitál. Další informace naleznete v sekci Finance chapter

Atraktivita Argentiny jako investičního cíle je připisována celé řadě faktorů, včetně vysoce kvalifikované pracovní síly a rozsáhlým rezervám minerálů a drahých kovů. Nicméně za účelem informovaného rozhodnutí je důležité pochopit odlišnosti každého místního režimu. Způsob podnikání v Argentině se může lišit od podnikání v domovských zemích investorů. Navíc i mezi těmito odlišnostmi mohou být rozdíly v závislosti na oblasti a průmyslu, ve kterých společnost působí.

Přestože se v Argentině hovoří různými jazyky, včetně angličtiny a italštiny, oficiálním jazykem je španělština. Argentinská španělština je výrazně ovlivněna italštinou a je odlišná od španělštiny, kterou se hovoří v ostatních částech Jižní Ameriky. Pravidla oblékání na pracovišti jsou obvykle konzervativní, ale oblečení má styl. Argentinci kladou velký důraz na dobrý vzhled. Typickým obchodním pozdravem je potřesení rukou. Předpokládá se dochvilnost. Při výměně vizitek nejsou očekávány žádné formality. Předávání darů není považováno za součást obchodního jednání.

Podnikatelé, kteří chtějí založit firmu v Argentině, se mohou na území Jižní Ameriky ohlédnout také po alternativních možnostech. Nicméně Argentina se od ostatních zemí liší v následujících faktorech:

 • Argentina je 25. největší ekonomikou na světě a druhou největší v Jižní Americe.
 • Argentina oplývá hojností přírodních zdrojů, patří mezi pět největších světových producentů zemědělských komodit, jako jsou sója a kukuřice, a vlastní třetí největší ložisko břidlicového plynu a čtvrté největší naleziště břidličné ropy.
 • Podle Světové banky je kvalita argentinských soudních procesů (12/18) hodnocena výrazně lépe než je průměr v Latinské Americe a Karibské oblasti (8,4/18).
 • Za účelem podpory exportu zdejší vláda poskytuje daňové výhody. Daňový režim je podrobně popsán v sekci Daň
 • Argentina má 21 mezinárodních letišť a nabízí lety do více než 40 destinací. Další informace naleznete v sekci Infrastruktura chapter
 • Argentina je členem obchodního bloku MERCOSUR. Další informace v sekci Obchod chapter

Přestože Argentina nabízí významné investiční příležitosti, zůstává zde stále riziko určitých problémů. Tato země má jednu z nejvyšších měr inflace na světě, což vytváří náročné podnikatelské prostředí. Platí zde také složitá omezení dovozu a vývozu, ve kterých se mnoho firem obtížně orientuje. Kromě toho jsou omezovány měnové převody finančních prostředků, což podnikatele nadále odrazuje od nových investic v této zemi.

Účelem tohoto průvodce je poskytnout firmám základní informace o Argentině, jejím právním režimu, aspektech zahájení podnikání a vstupu na trh, daňových a celních požadavcích a také obecný souhrn faktorů, které mohou ovlivňovat rozhodnutí o zahájení podnikatelské činnosti v Argentině. Protože informace uvedené v tomto dokumentu jsou obecného charakteru, neměli byste na jejich základě jednat ani na ně spoléhat bez získání konkrétního odborného doporučení.

Užitečné odkazy

1 Veřejný obchodní rejstřík
2 Federální správa veřejných příjmů
3 Národní imigrační úřad
4 Národní úřad průmyslového vlastnictví
5 Národní ředitelství pro ochranu osobních údajů
6 Agentura Invest in Argentina
7 Ministerstvo práce, zaměstnanosti a sociálního zabezpečení

 

Stáhnout průvodce zeměmi (v anglickém jazyce) - Argentina (3.52MB, PDF)

Zveřejnění

Tento dokument vydala společnost HSBC Bank plc. (banka). Tento průvodce vznikl jako společný projekt se společností Grant Thornton. Jeho účelem není nabízet ani navrhovat podnikatelskou činnost žádné osobě v žádné jurisdikci. Tento dokument není určený k distribuci žádné osobě působící nebo sídlící v jurisdikcích, které distribuci tohoto dokumentu omezují. Žádný z příjemců jej nesmí kopírovat, reprodukovat, přenášet ani jinak distribuovat. Informace uvedené v tomto dokumentu jsou pouze obecného charakteru. Dokument nezahrnuje veškeré informace a nepředstavuje žádná finanční, právní nebo jiná odborná doporučení. Na základě informací uvedených v tomto dokumentu byste neměli jednat, aniž byste si předem vyžádali konkrétní odborné doporučení. Přestože přípravě tohoto dokumentu byla věnována veškerá péče, banka ani společnost Grant Thornton neposkytují žádné záruky, neprohlašují ani negarantují (výslovně ani konkludentně), že informace v něm uvedené jsou přesné a úplné. Banka ani společnost Grant Thornton za žádných okolností neodpovídají za žádné škody ani ztráty způsobené spoléháním na jakýkoli názor nebo prohlášení uvedené v tomto dokumentu. Pokud není výslovně uvedeno jinak, vyjádření názorů jsou pouze vyjádřeními banky a podléhají změnám bez předchozího upozornění. Materiály obsažené v tomto dokumentu byly sestaveny v lednu 2016 a zakládaly se na platných zákonech a informacích, které byly k tomuto datu dostupné.

Grant Thornton je značka, pod kterou členské firmy společnosti Grant Thornton poskytují pojišťovací, daňové a poradenské služby svým klientům a/nebo se na základě kontextu k jedné nebo několika členským firmám vztahuje. Společnost Grant Thornton International Ltd (GTIL) a její členské firmy netvoří světovou partnerskou asociaci. Společnost GTIL a každá její členská firma jsou samostatnými právními subjekty. Služby jsou poskytovány těmito členskými firmami. GTIL své služby klientům neposkytuje. GTIL a její členské firmy vůči sobě nemají žádné závazky a vzájemně se nezastupují, tudíž neodpovídají za jednání nebo pochybení jiné strany. Tato publikace byla připravena pouze jako průvodce. GTIL nepřijímá žádnou odpovědnost za škody nebo ztráty vzniklé kterékoli osobě v důsledku jednání nebo zdržení se jednání na základě jakéhokoli materiálu, který je součástí této publikace.

HSBC si ponechává veškerou odpovědnost za překlad obsahu tohoto průvodce. V případě jakéhokoli rozporu nebo nesouladu mezi anglickou verzí a přeloženou verzí tohoto průvodce je rozhodující a platné jeho znění v anglickém jazyce..

Kontaktujte nás

Na telefoním čísle: +420 225 024 555 Financial Services Compensation Scheme

Opouštíte webové stránky HSBC CMB.

Berte prosím na vědomí, že právní ujednání externích stránek se bude lišit od podmínek používání a ochrany osobních údajů na našich webových stránkách. Následující stránka se otevře v novém okně nebo záložce prohlížeče a je pouze v anglickém jazyce.

Opouštíte webové stránky HSBC CMB.

Vezměte prosíme na vědomí, že právní ujednání externích stránek se bude lišit od podmínek používání a ochrany osobních údajů na našich webových stránkách. Následující stránka se otevře v novém okně nebo záložce prohlížeče.