Průvodce zeměmiVietnam

Podle průzkumu World Investment Prospects Survey provedeného organizací UNCTAD je Vietnam pro investory devátou nejatraktivnější destinací na světě. Příliv přímých zahraničních investic (PZI) neustále roste. Příliv PZI do Vietnamu v roce 2015 doslova poskočil o 17,4 procenta a dosáhl výše 14,5 miliardy USD.

Vietnam se v hodnocení Světové banky Doing Business 2016 umístil na 90. místě a polepšil si tak oproti předchozímu roku, kdy v  tomto hodnocení dosáhl na 93. příčku. K tomuto hodnocení přispělo uznání řady reforem, které země za účelem usnadnění podnikání přijala a uzákonila.  Ty zahrnují zjednodušení založení firmy zkrácením doby potřebné k vyrytí a registraci firemní pečeti. Vláda firmám také ulevila od daňové zátěže snížením sazby daně z příjmu právnických osob a snížením počtu administrativních úkonů při zpracování přiznání k DPH a příspěvků sociálního zabezpečení. Reformy byly přijaty také v následujících oblastech: Získání úvěru, řešení insolvence a získání elektřiny.

Nejdůležitější informace k zahájení podnikání ve Vietnamu:

  • K zahájení podnikatelské činnosti ve Vietnamu je potřeba absolvovat 10 administrativních úkonů, což trvá přibližně 20 dní. Tento proces je podrobně popsán v sekci Podnikání v
  • Průměrná doba potřebná k vyřízení pracovního povolení je sedm dní. Podrobné informace k pracovně-právním předpisům naleznete v sekci Práce
  • Zpracování žádosti a získání stavebního povolení trvá přibližně 82 dní a vyjde na 100,000 VND.
  • Všechny vietnamské subjekty zapsané v rejstříku musí zpracovávat statutární finanční výkazy v souladu s Vietnamskými standardy finančního výkaznictví. Další podrobnosti naleznete v sekci Audit
  • Společnosti žádající o registraci na burze cenných papírů v Ho Chi Minhově městě nebo na Hanojské burze cenných papírů musí před datem registrace, kromě splnění jiných povinností, provozovat svou hlavní podnikatelskou činnost nejméně dva nebo tři roky, v uvedeném pořadí. Další informace k tomuto tématu naleznete v sekci Finance

Atraktivitu Vietnamu jako investičního cíle lze připisovat celé řadě faktorů, včetně mladé populace a rostoucí ekonomiky. Nicméně za účelem informovaného rozhodnutí je důležité pochopit odlišnosti každého místního režimu. Způsob podnikání ve Vietnamu se může lišit od podnikání v domovských zemích investorů. Kromě toho se mohou tyto rozdíly lišit v závislosti na oblasti a průmyslu, ve kterých společnost působí. 

Úředním jazykem Vietnamu je vietnamština a ta je také linguou francou obchodu. Podnikání ve Vietnamu je formální a seniorita je velmi důležitá. Pravidla oblékání na pracovišti jsou konzervativní. Typickým pozdravem je potřesení rukou, které je součástí zahájení a ukončení obchodní schůzky. Vizitky si lze obvykle vyměnit po prvním vzájemném představení.

Podnikatelé, kteří chtějí zahájit podnikání ve Vietnamu, se mohou na území jihovýchodní Asie porozhlédnout také po alternativních možnostech. Nicméně Vietnam se od ostatních zemí liší v následujících faktorech:

  • Vietnam je jednou z nejrychleji rostoucích ekonomik na světě. V roce 2015 dosáhla tato země růstu HDP o 6,68 procenta.
  • Vietnam má strategickou polohu v bezprostřední blízkosti dalších důležitých rozvíjejících se trhů jihovýchodní Asie.
  • Daň z příjmu právnických osob byla v roce 2016 snížena na 20 procent. Další informace k tomuto tématu naleznete v sekci Daň
  • V roce 2015 vláda uzákonila Nařízení o partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem, které poskytuje soukromému sektoru příležitosti investovat do infrastruktury. Další podrobnosti naleznete v sekci Infrastruktura
  • Zahraničním investorům jsou nabízeny pobídky, jako je například možnost využití pozemků v průmyslových parcích a ekonomických zónách. Další informace naleznete v sekci Obchod

Přestože Vietnam nabízí významné investiční příležitosti, zůstává zde stále riziko určitých problémů.  Právní a regulační rámec se stále rozvíjí a změny mohou být nepředvídatelné. Netransparentnost znamená, že byrokracie a korupce jsou stále samozřejmostí. Tato země potřebuje také výraznou modernizaci infrastruktury.

Účelem tohoto průvodce je poskytnout firmám základní informace o Vietnamu, jeho právním režimu, aspektech zahájení podnikání a vstupu na trh, daňových a celních požadavcích a také obecný souhrn faktorů, které mohou ovlivňovat rozhodnutí o zahájení podnikatelské činnosti ve Vietnamu. Protože informace uvedené v tomto dokumentu mají pouze obecný charakter, neměli byste na jejich základě jednat ani na ně spoléhat bez získání konkrétního odborného doporučení.

Užitečné odkazy

1 Ministerstvo pro plánování a investice
2 Generální ředitelství daňové správy
3 Generální ředitelství vietnamské celní správy
4 Národní úřad pro ochranu duševního vlastnictví ve Vietnamu
5 Ministerstvo informačních a komunikačních technologií
6 Agentura pro zahraniční investice
7 Ministerstvo práce, invalidity a sociálních věcí

 

Stáhnout průvodce zeměmi (v anglickém jazyce) - Vietnam (4.36MB, PDF)

Zveřejnění

Tento dokument vydala společnost HSBC Bank plc. (banka). Tento průvodce vznikl jako společný projekt se společností Grant Thornton. Jeho účelem není nabízet ani navrhovat podnikatelskou činnost žádné osobě v žádné jurisdikci. Tento dokument není určený k distribuci žádné osobě působící nebo sídlící v jurisdikcích, které distribuci tohoto dokumentu omezují. Žádný z příjemců jej nesmí kopírovat, reprodukovat, přenášet ani jinak distribuovat. Informace uvedené v tomto dokumentu jsou pouze obecného charakteru. Dokument nezahrnuje veškeré informace a nepředstavuje žádná finanční, právní nebo jiná odborná doporučení. Na základě informací uvedených v tomto dokumentu byste neměli jednat, aniž byste si předem vyžádali konkrétní odborné doporučení. Přestože přípravě tohoto dokumentu byla věnována veškerá péče, banka ani společnost Grant Thornton neposkytují žádné záruky a neprohlašují ani negarantují (výslovně ani konkludentně), že informace v něm uvedené jsou přesné a úplné. Banka ani společnost Grant Thornton za žádných okolností neodpovídají za žádné škody ani ztráty způsobené spoléháním na jakýkoli názor nebo prohlášení uvedené v tomto dokumentu. Pokud není výslovně uvedeno jinak, vyjádření názorů jsou pouze vyjádřeními banky a podléhají změnám bez předchozího upozornění. Materiály obsažené v tomto dokumentu byly sestaveny v lednu 2016 a zakládaly se na platných zákonech a informacích, které byly k tomuto datu dostupné.

Grant Thornton je značka, pod kterou členské firmy společnosti Grant Thornton poskytují pojišťovací, daňové a poradenské služby svým klientům, a/nebo se na základě kontextu k jedné nebo několika členským firmám vztahuje. Společnost Grant Thornton International Ltd (GTIL) a její členské firmy netvoří světovou partnerskou asociaci. Společnost GTIL a každá její členská firma jsou samostatnými právními subjekty. Služby jsou poskytovány těmito členskými firmami. GTIL své služby klientům neposkytuje. GTIL a její členské firmy vůči sobě nemají žádné závazky a vzájemně se nezastupují, tudíž neodpovídají za jednání nebo pochybení jiné strany. Tato publikace byla připravena pouze jako průvodce. GTIL nepřijímá žádnou odpovědnost za škody nebo ztráty vzniklé kterékoli osobě v důsledku jednání nebo zdržení se jednání na základě jakéhokoli materiálu, který je součástí této publikace.

HSBC si ponechává veškerou odpovědnost za překlad obsahu tohoto průvodce. V případě jakéhokoli rozporu nebo nesouladu mezi anglickou verzí a přeloženou verzí tohoto průvodce je rozhodující a platné jeho znění v anglickém jazyce.

Kontaktujte nás

Na telefoním čísle: +420 225 024 555

Opouštíte webové stránky HSBC CMB.

Berte prosím na vědomí, že právní ujednání externích stránek se bude lišit od podmínek používání a ochrany osobních údajů na našich webových stránkách. Následující stránka se otevře v novém okně nebo záložce prohlížeče a je pouze v anglickém jazyce.

Opouštíte webové stránky HSBC CMB.

Vezměte prosíme na vědomí, že právní ujednání externích stránek se bude lišit od podmínek používání a ochrany osobních údajů na našich webových stránkách. Následující stránka se otevře v novém okně nebo záložce prohlížeče.