3. dubna 2018

Oznámení pro klienty

Kontaktujte nás

Na telefoním čísle: +420 225 024 555 Financial Services Compensation Scheme

Oznámení o platebním styku

Oznámení je účinné od 1.5.2018 pro korporátní klienty HSBC Bank plc jednající prostřednictvím HSBC Bank plc – pobočka Praha v České republice.

HSBC Bank plc jednající prostřednictvím HSBC Bank plc – pobočka Praha oznamuje, že s účinností od 1. května 2018 dochází k úpravám v Sazebníku. Detailní informace o Sazebníku naleznete na internetové stránce Banky www.hsbc.cz. Všechny výjimky sjednané s klienty individuálně zůstávají touto změnou nedotčeny.

Toto Oznámení je nedílnou součástí Obchodních podmínek pro běžné účty právnických osob (Podmínky). Pojmy zde použité avšak nedefinované mají stejný význam jako v Podmínkách.

Oznámení o ochraně osobních údajů

S účinností od 25. května 2018 vstupuje v České republice v účinnost Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“) - nařízení Evropské unie o ochraně fyzických osob v rámci Evropské unie v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

V návaznosti na to Banka vydává nové Obchodní podmínky pro běžné účty právnických osob (dále jen „Podmínky“) zde a Oznámení o zpracování osobních údajů zde s cílem usnadnit svým Klientům zjistit, jakým způsobem Banka používá a chrání informace o svých Klientech a osobách spojených s podnikáním Klienta v rámci skupiny HSBC. Banka nebude měnit způsoby, jakými zachází s takovými informacemi, ale toto nové oznámení poskytne Klientovi dodatečné informace například:

  • O zvýšených právech, která fyzické osoby mají ve vztahu k informacím, které o nich Banka drží
  • Jakým způsobem Banka informace chrání
  • Typy informací, které skupina HSBC shromažďuje o svých Klientech a osobách spojených s podnikáním Klienta, a jakým způsobem tyto informace používá
  • Právní základy pro nakládání s osobními údaji Bankou

Aktualizované Podmínky a Oznámení o zpracování osobních údajů nabývají účinnosti dne 25. května 2018.

Toto Oznámení je nedílnou součástí Podmínek. Pojmy zde použité ale nedefinované mají stejný význam jako v Podmínkách.

Oznámení pro klienty

Oznámení je platné od 1. 4. 2017 pro korporátní klienty HSBC Bank plc – pobočka Praha v České republice.

S platností od 1. dubna 2017 bude z bezpečnostních důvodů rozšířena procedura identifikace klienta v případě telefonické komunikace nebo komunikace prostřednictvím Klientského servisu o další doplňující otázky.

Toto Oznámení je nedílnou součástí Obchodních podmínek pro běžné účty právnických osob (Podmínky). Pojmy zde použité avšak nedefinované mají stejný význam jako v Podmínkách.

Změna standardní lhůty pro zpracování domácích odchozích plateb

S platností od 1.8.2014 se mění standardní lhůty pro zpracování domácích odchozích plateb následujícím způsobem:

Domácí platba – elektronická (D+0) i manuální (D+1) – cut off time se posouvá z 10:30 na 11:30 (SEČ).
Domácí platba expresní – elektronická (D+0) i manuální (D+0) - cut off time se posouvá 10: 30 na 11:30 (SEČ).

Kompletní přehled standardních lhůt pro zpracování plateb je uveřejněn na adrese www.hsbc.cz v sekci Ke stažení.

Toto Oznámení je nedílnou součástí Obchodních podmínek pro běžné účty právnických osob (Podmínky).

Pojmy zde použité avšak nedefinované mají stejný význam jako v Podmínkách.

Oznámení – noví finanční regulátoři Velké Británie

„S účinností od 1.4.2013 došlo ke změně struktury finančního regulátora Velké Británie. „Financial Services Authority“ (FSA) byl nahrazen dvěma regulačními orgány, a to „Financial Conduct Authority“ (FCA) a „Prudential Regulation Authority“ (PRA).

Regulace a dohled nad HSBC Bank plc byla do 1.4.2013 vykonávána prostřednictvím FSA a od 1.4.2013 je vykonávána prostřednictvím FCA a PRA.

Veškeré odkazy na FSA budou od 1.4.2013 vykládány jako odkazy na FCA, PRA nebo na oba orgány dle souvislosti.“

Oznámení o změně úrokových sazeb (p.a.) na běžných a spořicích účtech s platností od 01.03.2010

Oznámení HSBC Bank plc - pobočka Praha, ze dne 28.12.2009, kterým se mění úrokové sazby pro Běžné účty s platností od 01.03.2010: EUR 0,0 % pro všechny objemy; GBP 0,0 % pro všechny objemy; CZK 0,0% pro všechny objemy; USD 0,0 % pro všechny objemy.

Oznámení HSBC Bank plc - pobočka Praha, ze dne 28.12.2009, kterým se mění úrokové sazby pro Spořicí účty s platností od 01.03.2010: EUR 0,0 % pro všechny objemy; GBP 0,0 % pro všechny objemy; CZK 0,0% pro všechny objemy; USD 0,0 % pro všechny objemy.

Opouštíte webové stránky HSBC CMB.

Berte prosím na vědomí, že právní ujednání externích stránek se bude lišit od podmínek používání a ochrany osobních údajů na našich webových stránkách. Následující stránka se otevře v novém okně nebo záložce prohlížeče a je pouze v anglickém jazyce.

Opouštíte webové stránky HSBC CMB.

Vezměte prosíme na vědomí, že právní ujednání externích stránek se bude lišit od podmínek používání a ochrany osobních údajů na našich webových stránkách. Následující stránka se otevře v novém okně nebo záložce prohlížeče.