1. února 2019

Oznámení pro klienty

Kontaktujte nás

Na telefoním čísle: +420 225 024 555

HSBC Bank plc, reg. č. 00014259, společnost založená podle práva Anglie a Walesu, se sídlem 8 Canada Square, Londýn, E14 5HQ, Spojené království Velké Británie a Severního Irska ("HSBC Bank plc") a HSBC FRANCE, reg. č. 775 670 284 RCS Paris, akciová společnost založená podle francouzského práva, se sídlem 103, avenue des Champs Elysées, Paříž, 75008, Francie ("HSBC FRANCE") tímto oznamují, že uzavřely smlouvu o převodu závodu ("Smlouva"), na základě které HSBC Bank plc převedla na HSBC FRANCE tu část svého závodu (jak je popsáno ve Smlouvě), která představuje samostatnou organizační složku HSBC Bank plc v České republice ve smyslu § 2183 zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a která byla provozována prostřednictvím HSBC Bank plc – pobočka Praha, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 65997212, Česká republika, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu A, vložka 20030.

Převáděná část závodu zahrnuje veškeré jmění HSBC Bank plc – pobočka Praha (s výjimkami výslovně uvedenými ve Smlouvě), jakož i podnikatelské činnosti vykonávané prostřednictvím HSBC Bank plc – pobočka Praha a zahrnující správu vkladů a peněžních prostředků, deriváty, produkty a služby v oblasti mezinárodního obchodu a financování pohledávek, poskytování úvěrů, investičních služeb a bankovních záruk. K převodu části závodu došlo s účinky ke dni 1. února 2019.

Převáděná část závodu, včetně veškerého majetku, práv, závazků a dalších položek, které k ní patří, byla alokována do pobočky HSBC FRANCE v České republice: HSBC France – pobočka Praha, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 07482728, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu A, vložka 78901, která bude závod nadále provozovat jako nástupce HSBC Bank plc – pobočka Praha.

Opouštíte webové stránky HSBC CMB.

Berte prosím na vědomí, že právní ujednání externích stránek se bude lišit od podmínek používání a ochrany osobních údajů na našich webových stránkách. Následující stránka se otevře v novém okně nebo záložce prohlížeče a je pouze v anglickém jazyce.

Opouštíte webové stránky HSBC CMB.

Vezměte prosíme na vědomí, že právní ujednání externích stránek se bude lišit od podmínek používání a ochrany osobních údajů na našich webových stránkách. Následující stránka se otevře v novém okně nebo záložce prohlížeče.