HSBC Safeguard

Kontaktujte nás

Na telefoním čísle: (+420) 225 024 555 (+420) 602 606 761 Customer service help desk (+420) 725 585 662

Chráníme Vás před finanční kriminalitou a podvody

V dnešním stále více propojeném světě je zajištění Vaší bezpečnosti důležitější než kdy v minulosti – zvláště pokud jde o bankovní služby. Proto představujeme HSBC Safeguard: nástroj obsahující sérii bezpečnostních opatření, která jsou navržena k lepší ochraně všech našich klientů před podvody a finanční kriminalitou napříč našimi globálními procesy a systémy.


Aktuální informace jsou klíčem k ochraně

Naše systémy a procesy vyžadují nejaktuálnější informace o všech našich klientech. Proto v blízké době budete požádáni o provedení následujících úkonů.

  • Potvrzení nebo aktualizace Vašich stávajících firemních údajů
  • V případě potřeby poskytnutí některých nových informací, ke kterým může být nutné předložit originály dokumentů.

Rozumíme tomu, že nový proces ochrany Vám může způsobit drobné nepříjemnosti, za což se Vám předem omlouváme. Po celou dobu Vám budeme plně k dispozici a zajistíme co nejjednodušší a nejhladší průběh celého procesu.

Tento požadavek je v souladu s Článkem 4.9 Obchodních podmínek pro běžné účty právnických osob.

Co je finanční kriminalita?

Podvody a finanční kriminalita jsou formou trestné činnosti. Obvykle se týkají peněz či majetku, který byl získán nezákonně a který je používán podvodným či nezákonným způsobem za účelem zisku. V dnešní složité ekonomice může finanční kriminalita nabývat různých forem, včetně praní špinavých peněz, porušování sankcí, podvodu, daňových úniků, financování terorismu, úplatkářství a korupce.

Co jsou HSBC Safeguard?

Série opatření, která jsou navržena k lepší ochraně všech našich klientů před podvody a finanční kriminalitou napříč našimi globálními procesy a systémy. Ta zahrnují posílení naší schopnosti boje proti praní špinavých peněz a vyhýbání se sankcím, které často stojí v pozadí finanční kriminality. Nadále už nebudeme poskytovat produkty, jako jsou cestovní šeky, protože si myslíme, že již nejsou dostatečně bezpečným prostředkem pro převod peněz našich klientů, a v budoucnu možná provedeme revizi dalších podobných produktů.

Co jsou to sankce?

Sankce jsou politickým nástrojem, který národní vlády a instituce jako Organizace spojených národů a Evropská unie používají k tomu, aby omezily a eliminovaly existující bezpečnostní hrozby, anebo aby upravily mezinárodní řízení v souladu s přijatými mezinárodními standardy. Sankce pomáhají zabránit zločinům, jako jsou terorismus, pašování drog a obchod se zbraněmi, tím, že uvalují omezení na činnosti, které banky mohou vykonávat ve vztahu ke konkrétním jednotlivcům, korporacím, nebo zemím, jejichž jména jsou jasně uvedena v seznamech, jako je například sankční seznam OFAC.

Proč se naše banka zabývá finanční kriminalitou?

Potírání finanční kriminality ve světě je dlouhodobě jednou z našich hlavních priorit.

V posledních letech se ale kriminální činnost stává stále sofistikovanější a podvodníci (např ti, kteří perou špinavé peníze) se pokoušejí čím dál častěji útočit na globální sítě, jakými jsou banky.

Proto vynakládáme velké úsilí na zdokonalování procesu sdílení a spravování klientských informací, což nám pomáhá v boji proti rizikům finanční kriminality. Naší hlavní povinností je zajistit klientům bezpečné, spolehlivé a důvěrné provádění bankovních operací.

Co má finanční kriminalita společného s Vámi, či s Vaším podnikáním?

Spolu s tím, jak se svět stává stále propojenějším a informace se šíří stále rychlejším tempem, vzniká také, bohužel, více příležitostí ke zneužití finančního systému. Zabránit otevírání účtů pod falešnou identitou je klíčem v obraně proti praní špinavých peněz. Potřebujeme prověřit původ finančních prostředků, což je součástí našeho neustálého úsilí sledovat legální prostředky našich klientů a chránit je před finanční kriminalitou. Zločinci se často snaží vypadat jako osoby, či firmy, které dodržují zákony, a proto pro účely ověřování totožnosti vyžadujeme potřebné doklady od všech našich klientů, abychom tak mohli plně chránit je a jejich účty.

Jaké informace budeme pravděpodobně vyžadovat?

Pokud jste firemní klient, bude to, jaké dokumenty budeme potřebovat, záviset na šíři a charakteru Vašeho podnikání. Budeme pravděpodobně požadovat potvrzení o vlastnické struktuře Vaší právnické osoby, spolu s informacemi o zemích, se kterými obchodujete.

Jak tyto informace ochrání Vás a Vaše podnikání?

Spolu s tím, jak stále více našich klientů žije, cestuje a obchoduje na mezinárodní úrovni, snažíme se neustále vyhledávat způsoby jak bezpečně provádět aktivity s tím spojené. Naše globální systémy a procesy fungují na základě sdílení údajů a klientských informací přes hranice států s cílem eliminovat a odhalit finanční kriminalitu. I když jako klient využíváte bankovní služby lokálně jen v jedné zemi, máme závazek chránit Váš účet, jelikož finanční kriminalita operuje globálně.

Díky tomu, že potvrdíte své údaje a ověříte si, že všechny informace, které se vás týkají, jsou aktuální, můžete si být jisti, že nikdo nebude moci zneužít Váš účet a že naopak my budeme konat vždy jen na základě pokynů, které pocházejí skutečně od Vás.

Jak s mými údaji naložíte

Jediným důvodem pro shromažďování těchto informací je to, aby naše systémy a procesy mohly chránit naše klienty i banku před finanční kriminalitou. Bereme svůj závazek chránit Vaše údaje velmi vážně, takže všechny Vámi poskytnuté údaje budou podrobeny vysokým standardům ochrany údajů Skupiny HSBC v souladu s našimi Obchodními podmínkami a platnými zákony.. Tyto údaje budou použity jen pro Vaši ochranu a nebudou použity žádnou třetí stranou k marketingovým účelům.

Co mám teď udělat

V tuto chvíli nemusíte dělat nic. V rámci tohoto procesu budeme kontaktovat klienty individuálně v jednotlivých fázích a budeme je informovat, kdy mají aktualizovat své údaje. V závislosti na Vámi zadané preferované formě komunikace očekávejte v blízké budoucnosti žádost o osobní schůzku, telefonát případně email.Pro více informací prosím volejte svého bankéře.

Opouštíte webové stránky HSBC CMB.

Berte prosím na vědomí, že právní ujednání externích stránek se bude lišit od podmínek používání a ochrany osobních údajů na našich webových stránkách. Následující stránka se otevře v novém okně nebo záložce prohlížeče a je pouze v anglickém jazyce.

Opouštíte webové stránky HSBC CMB.

Vezměte prosíme na vědomí, že právní ujednání externích stránek se bude lišit od podmínek používání a ochrany osobních údajů na našich webových stránkách. Následující stránka se otevře v novém okně nebo záložce prohlížeče.