Skip to content

Informace o onemocnění Covid-19

Ve světle rychle se vyvíjející koronavirové epidemie usilujeme o zachování co nejkvalitnějších bankovních služeb i za těchto výjimečných okolností, přičemž přijímáme vhodná preventivní opatření na ochranu zdraví a bezpečnosti svých zaměstnanců i klientů.

Jak vyřizovat své bankovní záležitosti

Existuje řada způsobů, jak můžete s bankou vyřídit, co potřebujete, aniž byste museli z domu.

Klientům doporučujeme, aby využívali HSBCnet nebo mobilní aplikaci HSBCnet, které jsou navrženy tak, abyste mohli provádět své transakce bezpečně. Případně se můžete telefonicky či e-mailem obrátit na Relationship Managery, kteří jsou schopni pracovat z domova s využitím našich zabezpečených systémů. Za případné nepříjemnosti se omlouváme.

Pozor na zvýšené riziko podvodu

Někteří pachatelé využívají koronavirovou epidemii k páchání podvodné činnosti namířené proti veřejnosti. Jedná se například o nabízení léčivých přípravků, návodů nebo bezpečného uložení peněz. Vždy si pamatujte, že banka HSBC vás nikdy nevyzve, abyste své peníze převedli na „bezpečný účet“. Chovejte se obezřetně a sledujte aktuality na naší stránce o bezpečnosti.

Pět tipů pro váš podnik

Šíření nového koronaviru (COVID-19) má dopad na řadu podniků. V této rychle se měnící situaci je důležité mít plán. Vypracovali jsme pět tipů, kterými by se váš podnik mohl řídit.

1. Postarejte se o zaměstnance a jejich rodiny

 • Kvůli snaze zastavit šíření nákazy nemůže řada zaměstnanců v postižených státech pracovat na svém obvyklém pracovišti.
 • Přijměte taková opatření, abyste mohli své pracovníky kontaktovat a abyste s nimi mohli rychle sdílet informace. Vypracujte si plán zachování provozu, který umožní práci na dálku.
 • Zvažte využívání vhodných technologií, např. videokonference prostřednictvím firemních či osobních počítačů.
 • V případě potřeby rozdělte týmy na různá místa nebo nastavte střídání pracovníků, kteří pracují v kanceláři, s těmi, kteří pracují na dálku.
 • Sledujte aktuální informace zveřejňované Světovou zdravotnickou organizací, státními orgány a orgány ochrany veřejného zdraví a o nejnovějším vývoji průběžně informujte své zaměstnance.

2. Zkontrolujte svůj dodavatelský řetězec

 • Po jaderném neštěstí, k němuž došlo ve Fukušimě v roce 2011, mělo uzavření výrobního závodu jedné společnosti odpovědné za 40 % světové produkce mikrořadičů významný dopad na automobilové výrobce po celém světě.
 • Pokud pečlivě zkontrolujete svůj dodavatelský řetězec v celém jeho rozsahu, můžete i vy objevit takové skryté vztahy závislosti – zjistěte si, odkud odebírají vaši dodavatelé až do úrovně komponentů a komu prodávají vaši odběratelé.
 • Vyhodnoťte rizika u smluvních závazků i možné použití ustanovení upravujících nepředvídatelné okolnosti, a to jak ze strany vaší společnosti, tak ze strany vašich odběratelů a dodavatelů.
 • Zjistěte si, jaké jsou vaše další možnosti v rámci dodavatelského řetězce až na úroveň komponentů, a spojte se s alternativními dodavateli.

3. Logistika a distribuce

 • Nucené zavírání kanceláří nebo továren a narušení služeb v oblasti dopravy – včetně pozemních komunikací, přístavů a zařízení pro nakládku a vykládku – mohlo mít vliv na včasné dodání zboží a zpracování dokladů.
 • Zmapujte si provázanost svých obchodních vztahů, abyste měli přehled a plán pro případ narušení provozu – například využít leteckou přepravu v případě omezení lodní dopravy.
 • Připravte se na výpadky u poskytovatelů služeb – od poskytovatelů právních služeb po celní prohlídky.
 • Zvažte dopady na celý svůj provoz – od zajišťování zdrojů přes výrobu po distribuci.

4. Zvyšujte svou odolnost

 • Tento plán si cvičně vytvořte i pro jiné případy možného narušení provozu – např. pro případ živelní pohromy, nestabilní politické situace nebo kybernetických útoků.
 • Vytvořte si pro každou z těchto situací příslušné postupy a vnitřní hierarchii vedení.
 • Plány pro případ krizové situace přijdou každému podniku vhod.

5. Věnujte se řízení finančních rizik

 • Připravte se na změnu tržních podmínek, včetně poptávky, cen a výkyvů směnného kurzu.
 • Proveďte zátěžový test svého pracovního kapitálu pro případ přerušení toků zboží a služeb a zamyslete se, jakou podporu byste mohli nabídnout svým dodavatelům.
 • V případě potřeby si při vytváření zásob pečlivě vybírejte a zvažte, zda nevyžadovat pojištění pro případ jakýchkoli výpadků.
 • Projednejte se svou bankou možnosti okamžité podpory a zvyšování odolnosti proti možnému narušení provozu.

Práce na dálku

Se změnou způsobu naší práce v důsledku koronaviru se pojí rizika, kterých si musíme být vědomi. Pro ochranu své společnosti, zaměstnanců a podnikání si přečtěte tato doporučení:

 • neprobírejte pracovní záležitosti na veřejnosti, na doslech cizích osob, a
 • nenechávejte citlivé dokumenty, notebooky nebo firemní mobily bez dozoru.

Proberte s námi svou situaci

Situaci kolem onemocnění COVID-19 pečlivě sledujeme a zvažujeme, jaké dopady bude pravděpodobně mít na řadu našich klientů a pracovníků.

Všem klientům, kteří mají pocit, že budou potřebovat naši podporu, doporučujeme, aby se obrátili na svého Relationship Managera.

Jsme si vědomi, že situace každého klienta je jiná a příslušná opatření posuzujeme vždy v každém případě individuálně.

Kontaktujte nás

Na telefoním čísle:

(+420) 225 024 555

(+420) 602 606 761

Customer service help desk

(+420) 725 585 662