Oznámení o zpracování osobních údajů

Kontaktujte nás

Na telefoním čísle: (+420) 225 024 555 (+420) 602 606 761 Customer service help desk (+420) 725 585 662

Vaše soukromí

Vaše soukromí je pro nás důležité. Toto oznámení (Oznámení o zpracování osobních údajů) se vztahuje na osobní údaje, které od Vás shromažďujeme, když používáte tyto stránky. Pokud jste naším klientem nebo s námi máte jiný vztah, mohou se na Vás vztahovat ustanovení dalších oznámení o zpracování osobních údajů, ve kterých popisujeme, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje. Tato oznámení o zpracování osobních údajů můžete získat na webových stránkách příslušného produktu nebo služby, které Vám poskytujeme (např. www.hsbc.cz) nebo prostřednictvím svého zákaznického servisu.

Některé odkazy na našich webových stránkách vedou na jiné webové stránky společnosti HSBC nebo jiných společností s vlastními oznámeními o zpracování osobních údajů, která se mohou lišit od tohoto oznámení a která byste si měli pozorně přečíst.

Pro účely tohoto Oznámení o zpracování osobních údajů je správcem údajů společnost HSBC Continental Europe (dříve HSBC FRANCE) jednající prostřednictvím HSBC Continental Europe, Czech Republic (dříve HSBC France – pobočka Praha), se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 07482728. Přesné kontaktní údaje naleznete v závěru tohoto oznámení.

Jak budeme využívat vaše údaje

Vaše údaje budeme používat pouze v případech, kdy k tomu máme váš souhlas nebo jiný zákonný důvod. Pokud dále neuvedeme jinak, budeme Vaše osobní údaje používat na základě toho, že je naším oprávněným zájmem provozovat a spravovat tyto stránky a poskytovat Vám funkční stránky a související služby. Údaje, které jsme obdrželi nebo získali prostřednictvím těchto stránek, používáme:

 • abychom Vám odpověděli na Vaše otázky a zprávy (např. kdybyste položili dotaz nebo poslali zprávu prostřednictvím stránek);
 • k zasílání informací, produktů nebo služeb, které jste poptávali nebo o kterých se domníváme, že by Vás mohli zajímat, pokud od Vás nedostaneme jiné instrukce;
 • k plnění našich závazků ze smluv uzavřených mezi námi;
 • abychom Vám umožnili používání interaktivních nástrojů na těchto stránkách;
 • k oznamování změn na těchto stránkách;
 • k zasílání varování nebo aktualizací, pokud jste souhlasili s jejich zasíláním při registraci k jejich odběru na těchto stránkách. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na „unsubscribe“ na konci každého e-mailu, kterým Vám tyto zprávy bude zasílat;
 • abychom zajistili, že obsah stránek je nabízen tím nejefektivnějším způsobem vhodným pro zařízení, ze kterého na stránky přistupujete;
 • ke sběru analytických dat za účelem získání informací o tom, jak Vy a další návštěvníci reagují na tyto stránky a na naši inzerci;
 • k odhalování a prevenci zneužívání těchto stránek a našich služeb.

Údaje budeme rovněž využívat ke splnění našich povinností, dodržování dalších zákonů a předpisů a informování dozorových a dalších orgánů, kterým společnosti skupiny HSBC podléhají. Může se jednat o využití s cílem pomoci odhalit nebo zabránit trestné činnosti (včetně financování terorismu, praní špinavých peněz a další finanční kriminality). Činíme tak pouze proto, že jsme povinni dodržovat zákonné povinnosti, nebo je to v našem oprávněném zájmu nebo v zájmu ostatních dotčených subjektů.

S kým můžeme sdílet Vaše údaje

Vaše údaje můžeme sdílet, abychom Vám mohli poskytovat produkty nebo služby, které jste požadovali (např. pokud jsou poskytovány jinou společností ze skupiny HSBC, než která provozuje tyto stránky), pokud máme oprávněný zájem na takovém sdílení (např. řízení rizik, ověření Vaší identity, boj proti podvodům a zneužívání těchto stránek nebo služeb).

IP adresy

Pro správu systému nebo pro naše obchodní zájmy můžeme shromažďovat informace o vašem počítači (nebo mobilním zařízení), včetně informací o Vaší IP adrese, operačním systému a typu prohlížeče. Toto jsou jen statistická data o vzorcích chování našich uživatelů a nemohou být spojena s žádným jednotlivcem.

Cookies

Používáme cookies a podobné technologie, abychom Vás odlišili od ostatních uživatelů těchto stránek, ke zlepšení Vašeho přístupu na tyto stránky a k vylepšování těchto stránek. Podrobné informace o tom, jak a za jakým účelem používáme cookies, jsou uvedeny v našich Zásadách používání cookies zde.

Jak dlouho uchováváme vaše údaje

Vaše údaje uchováváme v souladu s našimi zásadami pro uchovávání údajů. Například korespondenci obvykle uchováváme po dobu 6 měsíců. To nám umožňuje dodržovat zákonné požadavky nebo je využít, pokud je to zapotřebí pro naše oprávněné účely, jako je řešení Vašich obav.

Údaje mohou být uchovávány po delší dobu v případě, že je to nezbytné, například pokud takové informace potřebujeme ke splnění zákonných požadavků nebo pokud mohou být nezbytné pro naše oprávněné účely, např. jako pomoc při reakci na dotazy nebo stížnosti, v boji proti podvodům a finanční trestné činnosti, odpovědích na žádosti dozorových orgánů atd. Pokud nebude uchovávání osobních údajů po takovouto dobu nezbytné, můžeme je zničit, smazat nebo anonymizovat i dříve.

Předávání vašich osobních údajů do zahraničí

Vaše osobní údaje mohou být předávány a ukládány v lokalitách mimo Evropský hospodářský prostor (EHP) včetně zemí, ve kterých nemusí být předepsána stejná úroveň ochrany osobních údajů.

Pokud tak učiníme, zajistíme odpovídající úroveň ochrany a soulad předání s právními předpisy.

Pokud vyžadujete podrobnější informace o ochraně osobních údajů při přenosu mimo EHP, kontaktujte nás v souladu s částí „Více informací o vašich údajích“ níže.

Vaše práva

Ve vztahu k vašim údajům, které uchováváme, máte řadu práv. Mezi tato práva patří:

 • právo na přístup k Vašim osobním údajům, které uchováváme, a získání informací o tom, jak je zpracováváme;
 • v některých případech právo odvolat Váš souhlas s naším zpracováním vašich osobních údajů, což můžete udělat kdykoli. V takovém případě můžeme vaše osobní údaje nadále zpracovávat, pokud k tomu máme jiný oprávněný důvod, i když to může mít dopad na to, zda budete nadále moci mít přístup k našim produktům a službám;
 • v některých případech právo vyžádat si určité údaje, které jsme my získali od Vás, v elektronické podobě a/nebo požadovat, abychom tyto údaje zaslali třetí straně.
 • právo požadovat opravu vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné;
 • v některých případech právo požadovat výmaz vašich osobních údajů. Vaše osobní údaje však můžeme i nadále uchovávat, pokud je jsme oprávněni nebo povinni uchovávat;
 • v některých případech právo vznést námitku a požádat o omezení našeho zpracování vašich osobních údajů. Mohou však nastat situace, kdy budeme oprávněni nebo povinni ve zpracování pokračovat a/nebo takovou žádost zamítnout.

Svá práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete s použitím údajů uvedených části „Více informací o Vašich údajích“ níže. V určitých případech můžete mít také právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů prostřednictvím stránky www.uoou.cz nebo k příslušnému úřadu na ochranu osobních údajů v zemi, kde žijete nebo pracujete.

Jak zabezpečujeme vaše údaje

K uchování bezpečnosti a zabezpečení Vašich osobních údajů využíváme řadu opatření, jako jsou šifrování a další formy bezpečnostních opatření. Vyžadujeme, aby naši zaměstnanci a třetí strany, které pracují naším jménem, dodržovali příslušené normy včetně povinností chránit veškeré informace a využívat vhodná opatření pro použití a přenos informací.

Více informací o vašich údajích

Pokud požadujete další informace k obsahu tohoto Oznámení o zpracování osobních údajů nebo chcete kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, napište nám na adresu HSBC Continental Europe, Czech Republic, pověřenec pro ochranu osobních údajů, Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika.

Toto Oznámení o zpracování osobních údajů může být čas od času aktualizováno nebo měněno. Na těchto stránkách vždy naleznete aktuální verzi.

Opouštíte webové stránky HSBC CMB.

Berte prosím na vědomí, že právní ujednání externích stránek se bude lišit od podmínek používání a ochrany osobních údajů na našich webových stránkách. Následující stránka se otevře v novém okně nebo záložce prohlížeče a je pouze v anglickém jazyce.

Opouštíte webové stránky HSBC CMB.

Vezměte prosíme na vědomí, že právní ujednání externích stránek se bude lišit od podmínek používání a ochrany osobních údajů na našich webových stránkách. Následující stránka se otevře v novém okně nebo záložce prohlížeče.